Даны тесты с ответами на них по истории Беларуси по темам:
''Спадчына старажытнага свету, сярэдніх вякоў і Беларусь'',''Вялікае княства Літоўскае, Рускае, Жамойцкае
(другая палова ХІІІ – першая палова XVI стст.)'',''Беларусь ад Люблінскай уніі (1569 г.) да падзелаў Рэчы Паспалітай'',''Індустрыяльная цывілізацыя і Беларусь'',''Беларусь у перыяд Кастрычніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны.Станаўленне новага ўкладу жыцця'',''Беларусь у перыяд спаборніцтва і канфрантацыі дзвюх сацыяльна-палітычных сістэм (другая палова 1940-х – 1980-я гады)","Шлях да суверэнітэту і дзяржаўнай незалежнасці Беларусі".
Read the rest of this entry