Кудина В. Г. ,13 страниц, СТИ, экономика предприятия , 3 курс , 1 семестр,

Мета та завдання курсу, Методологічні основи інвестування, Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності, Фінансові інвестиції, Інвестиції у виробничі кошти, Інноваційна форма інвестицій, Обґрунтування доцільності інвестування,. Залучення іноземного капіталу, Інвестиційні проекти, Фінансове забезпечення інвестиційного проекту, Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльно-сті, Менеджмент інвестицій, Використання інвестицій.
Read the rest of this entry