Лекции начиная с измерения времени, годовое движение Солнца и заканчивая радиогалактиками и квазарами.
Видимий річний рух сонця та його наслідки. Вимірювання часу.
Зміна екваторіальних координат Сонця.
Добовий рух сонця на різних широтах.
Основи вимірювання часу.
Зоряна доба. Зоряний час.
Справжня сонячна доба. Справжній сонячний час.
Середня сонячна доба. Середній сонячний час.
Місцевий час і географічна довгота.
Системи лічби часу: всесвітній, поясний і декретний час.
Календар.
Паралактичний трикутник.
Основні співвідношення між кутами і сторонами сферичного трикутника.
Паралактичний трикутник і перетворення координат.
Рефракція.
Обчислення моментів часу та азимутів сходу світил.
Присмерки. Білі ночі.
Задача кеплера. Еліптичний рух та його періоди. Рух тіла під діЄЮ сили тяжіння.
Результати розв’язання задачі двох тіл.
Перший (узагальнений) закон Кеплера.
Поняття про збурений рух.
Сила, що збурює рух Місяця.
Припливи і відпливи.
Визначення мас небесних тіл.
Рух штучних супутників Землі.
Будова сонячної системи.
Видимий рух планет.
Система світу Птоломея.
Система світу Коперника.
Вимірювання віддалей у Сонячній системі.
Вимірювання добового горизонтального паралаксу.
Закони Кеплера.
Елементи планетних орбіт.
Планета земля та її рух.
Методи вивчення форми і розмірів Землі (З. ).
Методи визначення внутрішньої будови Землі.
Атмосфера.
Магнітне поле Землі, полярні сяйва, радіаційні пояси. (Магнітосфера).
Прецесія і нутація.
Рух полюсів Землі по її поверхні.
Нерівномірність обертання Землі. Ефемеридний і атомний час.
Рух місяця. Затемнення.
Орбіта Місяця при її збуренні.
Видимий рух і фази Місяця.
Обертання і лібрація Місяця.
Покриття світил Місяццем. Сонячні затемлення.
Місячне затемнення.
Сонце.
Загальні відомості про Сонце.
Сонячна стала. Температура Сонця.
Будова.
Фотосфера.
Походження магнітних полів.
Спектр. Хімічний склад Сонця.
Хромосфера.
Короткочасні, але дуже швидкі підсилення яскравості невеликої.
Протуберанці.
Сонячна корона.
Радіовипромінювання Сонця.
Зорі.
Спектри зір. Спектральна класифікація.
Основи колориметрії.
Зоряні величини.
Діаграма спектр-світність.
Методи визначення розмірів зір.
Залежність радіус-світимість-маса.
Фізичні умови в надрах і будова зір.
ПОДВІЙНІ ЗОРІ.
Загальні характеристики подвійних зір.
Візуально-подвійні зорі.
Затемнювано-змінні зорі.
Спектрально-подвійні зорі.
НАША ГАЛАКТИКА.
Молочний шлях. Галактичні координати.
Зоряні скупчення і асоціації.
Власні рухи зір і променеві швидкості.
Рух Сонячної системи.
ГАЛАКТИКИ.
Класифікація галактик та їх спектри.
Визначення віддалей до галактик.
Фізичні властивості галактик.
Радіогалактики і Квазари.
Read the rest of this entry