Дну, 40 стр.

Українські землі в найдавніші часи. Давньоруська держава в іх-Хііі ст. .
Українські землі у литовсько-Польську добу (ХIV- перша половина ХVII ст. ).
Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького.
Українські землі в другій половині ХVII - ХVIIІ ст.
Українські землі в ХІХ ст.
Криза традиціоналізму та початок формування капіталістичних відносин.
Наддніпрянська україна в період революційної кризи та національно-визвольних змагань (1900-1921 рр. ).
Українські землі в міжвоєнний період (1921-1939 рр. ).
Україна в період другої світової та великої вітчизняної війни 1939-1945 рр.
Розвиток україни в часи відновлення народного господарства
Реформування тоталітарної системи та іі краху /І946-І99і рр. /.